Realizacje

Mapy do celów projektowych

Farmy wiatrowe „Kąty”, „Osiek”, „Świerchowa” na terenie gmin Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Tarnowiec w powiecie jasielskim oraz farma „Nozdrzec” gmina Nozdrzec w powiecie brzozowskim.

Geodezyjna Obsługa Inwestycji

Osuwisko na drodze krajowej nr 28 w Skołyszynie
Przebudowa drogi krajowej nr 4 Pilzno – Machowa, nr 28 Jasło – Biecz
Przebudowa dróg wojewódzkich Jasło – Nowy Żmigród – Dukla
Kryta Pływalnia w Jaśle oraz basen otwarty
Budynki pawilonów handlowych Relax, Biedronka, Tivoli, PBS Bank w Jaśle
Blok mieszkalny przy ul. Zygmunta Krasińskiego
5 rond w Jaśle, przy: ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Wojska Polskiego, ul. Alojzego Metzgera, ul. Floriańskiej
Budowa nowych ulic w Jaśle: Metzgera, Kolejowa, Mendysa, Piłsudskiego
Remont dróg powiatowych na terenie powiatu jasielskiego
Sala gimnastyczna w Brzyszczkach
Budowa drogi wojewódzkiej 992 w Jaśle (obręby Górka-Sobniów-Żółków)
Hale produkcyjne Multifarb, Nowy Styl, AES
Inwentaryzacja torów podsuwnicowych w halach magazynowych
Geodezyjna obsługa budowy mostów w Jaśle, Kołaczycach, Brzostku, Dobrucowej, Odrzykoniu

Modernizacje EGiB (oraz opracowanie bazy BDOT, GESUT)

gmina: Brzostek: obręb: Bukowa
gmina: Brzostek: obręb: Januszkowice
gmina: Brzostek: obręb: Opacionka
gmina: Dębowiec obręb: Zarzecze
gmina: Gorlice obręb: Bystra
gmina: Gorlice obręb: Kwiatonowice
gmina: Jedlicze obręb: Potok
gmina: Jedlicze obręb: Jaszczew
gmina: Jedlicze obręb: Moderówka
gmina: Nowy Żmigród obręb: Toki
gmina: Nowy Żmigród obręb: Kąty
gmina: Wojaszówka obręb: Bajdy

Inne prace geodezyjne

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:100 stanowiska archeologicznego „Zamczysko Golesz”
Mapy sytuacyjno-wysokościowe do opracowania planów przestrzennych dla farm wiatrowych „Kąty”, „Osiek”, „Świerchowa”
Opracowanie bazy BDOT GESUT dla powiatu jasielskiego